עו"ד בן מיוסט, מנכ"ל כלכלית לוד: "לוד על מפת ההתחדשות העירונית!"

לוד על מפת ההתחדשות העירונית! גם בתחום צומח זה יש הזדמנויות רבות בעיר. מוזמנים לקרוא ראיון שנערך עמנו בנושא המהפכה של לודרשומות פופולריות