כלכלית לוד הקימה בזמן הקורונה את החברה הכלכלית הווירטואלית הראשונה

כך התמודדה כלכלית לוד בזמן משבר הקורונה- החברה הכלכלית העירונית הווירטואלית הראשונה:



רשומות פופולריות