סיירתי עם אורי לוי בדרכים והצגתי לו את המהפכה המתהווה מול עינינו בלוד.

מוזמנים להצטרף אלינו לסיור ולראות את העתיד במו עיניכם.

https://bit.ly/3wL0aPq


רשומות פופולריות